Dette er ment som informasjonsskriv omkring jodberedskap og generell egenberedskap i hjemmet.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har utformet egne informasjonssider om egenberedskap i hjemmet. Alle husstander bør ha en viss egenberedskap i hjemmet for enhver type krise. Alt fra strømstans over mange dager til isolasjon i hjemmet grunnet dårlig vær. Akkurat nå i media omhandler aktuelle nyheter engstelse for atomhendelser som kan påvirke vår hverdag.

Egen hjemmeside om sikker hverdag.

Dette bør du ha liggende hjemme.

På generelt grunnlag anbefaler også nasjonale myndigheter at alle under 40 år har liggende jodtabletter i beredskap i hjemmet. Dette fordi, ved evt atomhendelse, så vil rådene blant annet være å holde seg innendørs, og man slipper da reise utendørs å skaffe seg dette.
Denne beredskapen har myndighetene vært opptatt av grunnet mange gamle kjernekraftverk rundt om i Europa, samt en del atomubåter som trafikkerer langs norskekysten. Tromsø kommune er blant annet en kommune som har havn for atomubåter.
Mange av disse kraftverkene og atomubåter er gamle, og man er redd det plutselig kan skje skader eller ulykker rundt disse, som fører til radioaktivt utslipp.

Situasjonen i Ukraina
Nå har vi en situasjon pågående i Ukraina. Norske myndigheter følger denne situasjonen nøye. Sikkerhetssituasjonen og trusselbildet mot Norge er som normalt, altså er det ingen høyere trussel eller risiko enn vanlig. Kommunene får løpende rapporter fra nasjonale myndigheter med vurdering av denne pågående situasjonen.
I Ukraina har de flere aktive kjernekraftverk, og det er naturlig å være bekymret for at det kan skje utslipp av radioaktivt materiale om disse rammes av krigshandlinger eller manglende styring.
DSA (direktoratet for strålevern og atomsikkerhet) følger nøye med på denne situasjonen. De vurderer også at avstanden fra Ukraina til Norge er såpass stor at evt utslipp ikke nødvendigvis gir et behov for jodtabletter i Norge.
Du kan lese mer om situasjonen på  DSAs egne hjemmesider.

Hvorfor skal man ta jodtablett?
Jodtabletter kan beskytte mot radioaktiv jod, de vil ikke beskytte mot annen radioaktiv stråling. Radioaktiv jod kan finnes i forurenset luft, mat og vann, og inntak av dette vil kunne føre til kreft i skjoldbruskkjertelen.
Tar man høykonsentrert jod like før man er eksponert for radioaktiv jod, vil kjertelen være mettet på jod, og man begrenser opptaket av radioaktivt jod, og vil redusere risiko for kreft.
Det vil ikke hjelpe å ta dette i forkant, og skal bare tas etter beskjed fra myndighetene. De vil gi beskjed slik at man inntar denne i forkant før eksponeringen skjer, og tabletten dermed vil ha mest mulig effekt.

Her kan du lese mer om jodtabletter.

Hvem skal ta jodtabletter?
Det er spesielt viktig at barn og unge under 18 år, gravide og ammende tar tablettene fordi de har størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha blitt utsatt for radioaktivt jod. Det kan i helt spesielle situasjoner også være aktuelt med tabletter for voksne mellom 18 og 40 år, mens de over 40 år har svært liten risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, og trenger ikke ta jodtabletter.

Personer som har operert bort skjoldbruskkjertelen trenger ikke ta jodtabletter.

Myndighetene vil gi nærmere råd om hvilke grupper av befolkningen som skal ta tablettene ved en atomulykke.

Hvor mye jodtablett skal man ta?
Høykonsentrert jod finner man i Jodix, som er på 130 mg, eller kaliumjodid på 65 mg.
Kommunalt lager består av kaliumjodid 65 mg, det er også dette skoler og barnehager har fått utdelt.

Alle over 12 år, gravide og ammende:                130 mg
            1 tablett jodix, eller 2 tabletter kaliumjodid.
Tabletten svelges med rikelig vann eller annen drikke

Barn 3- 12 år:                                                          65 mg
Jodix, halv tablett, eller hel tablett kaliumjodid. Svelges med rikelig vann eller annen drikke. Ved behov kan den tygges eller blandes ut i vann. Gi rikelig med drikke etterpå.

Barn 1 måned – 3 år:                                             32,5 mg
              ¼ tablett jodix, eller halv tablett kaliumjodid. Delen av tablett tygges eller knuses og gis på en skje med yoghurt, syltetøy eller annen halvfast mat, eller blandes ut i litt vann. Gi rikelig med drikke etterpå.

Barn under 1 måned:                                             16,25 mg
            1/8 tablett jodix, eller ¼ del tablett kaliumjodid.
            Eks jodix: Ta ¼ tablett jodix, løs den opp i 5 ml vann. Bruk en sprøyte å måle opp. Dersom du ikke har sprøyte, tilsett 2 teskjeer med vann. Rør rundt i ca 2 minutter. Tabletten løser seg ikke helt opp, men det er greit.
Barnet skal kun ha halvparten av 5 ml. Trekk ut 2,5 ml av løsningen med sprøyte. Har du ikke dette, fyll 1 teskje med løsningen, og gi kun dette til barnet. Kast resten. Gi barnet rikelig med drikke etterpå.

Til barn gis samme dose uavhengig om barnet ammes eller ikke. Det er normalt ikke behov å undersøke barnet hos lege etter å ha gitt jod, men er du i tvil om barnets helsetilstand kan du oppsøke fastlege. Dette fordi det er litt økt risiko for lavt stoffskifte hos nyfødte (0-1 måned) som har fått jodtablett.

Hvordan får du tak i jodtablett?
Alle anbefales å kjøpe Jodix fra apotek å ha liggende hjemme i beredskap. Dette for at du skal slippe å reise utendørs dersom det er meldt om hendelser som kan gi risiko for atomnedfall over vårt område.

Barnehage og skolebarn
Alle skoler og barnehager i Kåfjord har et beredskapslager med kaliumjodid 65 mg, beregnet etter antall barn tilknyttet hver av dem. Alle rektorer og barnehagestyrere i Kåfjord er forberedt å ha beredskap for å raskt kunne dele ut disse på kort varsel.
Barna oppholder seg som regel mange timer per uke i disse lokalene, og ved evt hendelse kan dermed skoler og barnehager gi tablettene direkte til barna ved behov.
Dersom slik hendelse skjer utenfor dagtid ukedager, og foresatte ikke har slik beredskap hjemme, kan jodtablett hentes fra den enkelte barns barnehage eller skole.
Den enkelte barnehage eller skole vil selv informere respektive foresatte om tid og sted for henting av tablett.

Voksne under 40 år
Legekontoret har liggende et beredskapslager ment for ungdom under 18 år, gravide og ammende. Vi har også liggende beredskapslager for voksne under 40 år, dersom myndighetene også anbefaler jodtablett til denne gruppen.
Også her vil man raskt få på plass en utdeling av tabletter til aldersgruppe som myndighetene anbefaler. Info om tid og sted vil bli publisert på kommunal hjemmeside.
Personer over 40 år vil ikke få utdelt jodtablett fra kommunalt lager, da disse ikke er anbefalt å ta slik tablett.

 

Hva kan du selv gjøre for å redusere helseskade ved eventuell atomhendelse?

Dersom atomhendelse inntreffer, så vil myndighetene komme med konkrete anbefalinger om hvilke tiltak du selv kan gjøre for å redusere konsekvensene for deg selv og din helse.
Rådene vil i stor grad handle om:

  • Holde seg innendørs
  • Ta jodtabletter
  • Dusje om du har blitt forurenset
  • Følge kostholdsråd
  • Respektere myndighetenes bestemmelser om avsperringer, rensing eller evakuering

Her kan du lese mer utfyllende om disse rådene på statens stråleverns egne hjemmesider.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen                                                                                        
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune