Nye åpningstider blir følgende:

08.30 – 10.00 (som før)

12.30 – 14.00 (tidligere enn før)

Antall timer tilgjengelighet er uendret, kun endring av klokkeslett i tiden etter lunsj. Dette av praktiske årsaker.

Minner om at legetjenesten er tilgengelig digitalt på https://www.helsenorge.no

Her kan du bestille time digitalt, finner du ikke ledig time på nett, kan du sende digital forespørsel om dette.

På HelseNorge kan du også legge inn bestilling på resepter, eller komme med enkle forespørsler av praktisk karakter.

Ønsker også informere om at grunnet ferieavvikling av leger og helsesekretærer vil det være redusert bemanning i fra uke 26 (siste uke i juni) til og med uke 34 (nest siste uke i august). Dette vil påvirke tilgjengeligheten på telefonkontakt, legetimer og ventetid på blodprøver.

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord