Kåfjord formannskap har i møte av 01.06.2018 vedtatt følgende:

"Fartsgrensa settes til 40 km fra Fossen til Kjerringdals-brua, og til 60 km fra kjerringdals-brua og til Vaddja bru"

Skiltene er nå på plass, og vedtaket er dermed gjeldende.