Visjona AS fikk oppdraget med å evaluere bruken av samisk språk i Kåfjord kommune. Her finner du presentasjonen som Visjona hadde på folkemøtene i forrige uke.  Her finner du også oppdatert tidsplan for gjennomføring av evalueringen. 

Presesentasjon - folkemøte