Særskilte regler for reiser mellom lokale grensesamfunn         

Reiser mellom lokale norske og finske grensesamfunn er tillatt og unntatt 14 dagers frivillig karantene. Begrepet grensesamfunn omfatter nå alle grensekommuner i sin helhet langs den norsk-finske riksgrensen. Alle innbyggere i de norske grensekommuner kan fritt reise til de finske nabokommuner.

Innbyggere i Storfjord, Kåfjord, Nordreisa og Kautokeino kan reise til Kilpisjärvi, Hetta og Kaaresuvanto samt andre bygder i nabokommunen Enontekiö.

Nødvendige reisedokumenter må tas med; legitimasjon og bostedsbevis.

Les mer her

Restriksjoner ved innreise fra Norge utenom grensesamfunn

  • Nødvendig dokumentasjon må vises ved grensekontroll ved innreise. De reisende, som har gyldig grunn til å reise, anbefales 14 dagers frivillig karantene.
  • Det tillates kun arbeidsreiser, nødvendige familierelaterte reiser og andre nødvendige reiser av personlige årsaker.
  • Det tillates reiser til egen eiendom, fritidsboliger og campingvogner med fasteplasser.
  • Utøvelse av samiske næringer og kultur er tillatt uten restriksjoner.
  • Ferie- og fritidsreiser er ikke tillatt.

Nødvendige reisedokumenter må tas med; legitimasjon, bostedsbevis og eventuelle andre bekreftelser.

Lenke til regjeringens beslutning (24.09.20)

 

Lenke til instrukser fra Rajavartio/Gränsbevakningsväsendet (25.09.20)

 

26. September 2019 // Nordkalottens Grensetjeneste Skibotn

w 80Ogmv 1k 7OAAAAAABJRU 5ErkJggg==

VnEDaxr D  4AAAAASUVORK 5CYII=wfTGtpW 011RDQAAAABJRU 5ErkJggg==