mun latnja_100x74
Elevene arbeider sammen 2 og 2 - muntlig. De har nesten samme bilde, men det er minst 5 forskjeller. Antall forskjeller kan variere litt etter hvordan man regner dem. Elevene får ikke vise bildene til hverandre, men skal spørre/fortelle til hverandre slik at de finner forskjellene. Etterpå går læreren gjennom forskjellene sammen med elevene, og dermed også ord og uttrykk som elevene evt. ikke kunne. 

Her kan du laste en fil med 2 sett bilder: Mu latnja og Bivttasgávpi.
 
Kjellaug Isaksen har tegnet bildene.