Det er per idag, torsdag, 10 stk smittede med covid-19 i Kåfjord som nå sitter i isolasjon. Flere venter ennå å teste seg.

De ti smittede fordeles på to ulike utbrudd, samt to enkelttilfeller utenom utbruddene. Det ene utbruddet knyttes til Olderdalen skole som tidligere publisert. Det andre utbruddet berører voksne personer og kan knyttes til sosial tilstelning. Enkelttilfellene utenom utbruddene har kjent smittevei utenfor kommunen.

Disse tre hendelsene kan ikke knyttes til hverandre.

Samfunnet har åpnet opp, men helsemyndighetene har etter gjenåpning klare anbefalinger til innbyggerne. Dersom alle følger disse anbefalingene så vil ikke smitten øke. Nasjonalt sett ser man at smittetallene øker.

Jeg ber innstendig innbyggerne om å følge gjeldende anbefalinger:

- Vaksiner deg! Da vil du i all hovedsak beskyttes mot å utvikle et alvorlig forløp av korona.

- Hold deg hjemme når du er syk!

Er du syk er du smittsom. Ta ansvar! Du vet ikke om du har korona eller ikke før du har testet deg. Vær snill å test deg!
Oppsøk ikke sosiale arrangementer eller tilstelninger øvrig, jobb, skole, barnehage eller privat sosiale besøk dersom du er syk.

- Vær bevisst hoste- og håndhygiene. Slik forebygger du å utsette deg selv og andre for å bli syk av uansett type virus eller bakterie du har vært i kontakt med gjennom dagen.

Dersom innbyggerne følger disse anbefalingene så vil man naturlig klare å begrense smitte, ikke bare av covid-19, men alle forskjølelsesvirus eller influensavirus nå gjennom vinteren.

Når det er sagt, det er mange engstelige innbyggere der ute. Det er mange som lurer på om de kan gjennomføre aktivitet eller gå på jobb.

Sett i lys av rådene ovenfor, er du frisk, har ingen symptomer, da kan du fint gå på jobb. Du kan gå på skolen. Dette gjelder også om noen i din husstand er smittet.

Du kan delta sosialt. Aktiviteter kan gjennomføres. Skoler går som normalt.

Ved høyt smittetrykk over tid vil lokale vedtak bli aktuelt. Dette vil begrense folks hverdag. Oppfordringen ovenfor er derfor ment som påminnelse om hvilke generelle anbefalinger som nå gjelder, slik at lokale (eller nasjonale) tiltak igjen ikke blir aktuelle.

Kommunen er ferdig med organisert influensavaksinering, slik at man igjen starter opp med tredje dose vaksine til alle over 65 år, og de med nedsatt immunforsvar.

Påmelding til vaksinering gjøres elektronisk her: https://timebestilling.remin.no

 

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord kommune