REGULERING STORHAMMAREN STEINUTTAK - INVITASJON TIL ÅPENT FOLKEMØTE

I forbindelse med reguleringsarbeidet for Storhammaren steinuttak, inviteres det til åpent folkemøte på kultursenteret i Olderdalen, fredag 5. august 2022, kl. 1600.

  1. Velkommen v/Kåfjord kommune
  2. Orientering om planarbeidet v/Høgtuns Plankontor AS
  3. Spørsmål og innspill fra møtedeltakere

Opplysninger om planarbeidet er lagt ut på kommunen hjemmeside «Reguleringsforslag for steinuttak Storhammaren». Link:

Det vil bli servert kaffe. Vel møtt.