Lotteri- og stiftstilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Frivillige organisasjoner som er registrerte i Frivillighetsregisteret kan søke på ordningen.Frivillig innsats er en viktig del av virksomheten for å kunne søke.

Her finner dere mer informasjon om ordningen og søknadsskjema: https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/