GOLLEGIELLA - Nordisk samisk språkpris deles ut for niende gang høsten 2020 under det årlige møtet mellom sameministrene og sametingspresidentene i Helsingfors. Språkprisen deles ut til enkeltpersoner eller organisasjoner i Norge, Sverige, Finland og Russland som har gjort en innsats for å fremme de samiske språkene.

Send inn skriftlig forslag på prisvinner med begrunnelse på maks 1 - 2 sider. Forslag sendes innen 18. august 2020. 

Les mer om Gollegiella