Vedtatte rammer for utvelgelse jamfør vedtak i KS-sak 114/21 lyder som følger:

  • Avdøde personer
  • Personer med tilknytning til Kåfjord
  • Personer det finnes utfyllende og kvalitetssikret informasjon om
  • Personer som gjennom sitt arbeid/ engasjement har ført til utvikling i samfunnet/ vært banebrytende innenfor sitt område/ gjort seg positivt bemerket

Initiativet om å etablere et minnesmerke i Kongeparken ble fremmet i forbindelse med et innspillsmøte som en del av stedsutviklingsprosjektet i Olderdalen.

Det bes om at foreslåtte kandidater passer inn i vedtatte rammer for utvelgelse. Jamfør kommunestyrevedtaket, vil kulturkontoret i samarbeid med Nord-Troms museum gjennomgå og foreta utvelgelse av kandidater.

Har du/ dere forslag til kandidater? Send inn forslaget på e-post: post@kafjord.kommune.no, og merk e-posten med: Forslag til kandidat til minnesmerke i Kongeparken.

Forslaget må være kulturkontoret i hende senest 28.02.22.