Det viktigste er at ansatte og gjester følger de grunnleggende smittevernrådene.

  • Syke personer må holde seg borte fra buffeten
  • Alle må holde god avstand til hverandre
  • Gjester og ansatte må praktisere god håndhygiene

Virksomhetene bør redusere antall felles kontaktpunkter på buffeten og sørge for hyppig rengjøring av disse. De må ha rutiner på plass for å sørge for at smitteverntiltakene etterleves.

Råd om trygg servering fra buffet og salatbar 

Serveringssteder med skjenkebevilling kan også servere mat, mineralvann eller annen drikke som buffet. Skjenking av alkohol må skje ved betjeningens bordservering.

Kommunen fører tilsyn med at serveringssteder driver virksomheten på en smittevernfaglig forsvarlig måte.