Mange barn og unge venter nå på et fosterhjem. Vi har særlig behov for fosterhjem til ungdom. Behovet for omsorg, trygghet og tilhørighet er grunnleggende for mennesker, og det har vi kanskje merket ekstra godt i annerledesåret 2020. Familie er en viktig arena for å dekke dette behovet. Når et barn ikke kan bo hjemme er det et mål for oss å skape en ordning som er mest mulig lik andre familier, slik at barna opplever å være del av en familie.
 
Det bor om lag 1250 barn i fosterhjem i Nord-Norge, og vi har behov for at flere vurderer om de vil åpne hjemmet og hjertet sitt for barn som trenger et nytt sted å bo. Vi oppfordrer alle til å ta samtalen rundt det å bli fosterhjem og har utviklet noen spørsmål som det kan være lurt å reflektere rundt.
Vi gjennomfører jevnlige informasjonsmøter og skal på starten av 2021 ha to digitale infomøter for de som er interesserte. Se link for tidspunkt: https://bufdir.no/Fosterhjem/Alle_kontorer/Tromso/
Vi starter et nytt PRIDE opplæringskurs for fosterforeldre på starten av 2021. Se www.fosterhjem.no for mer info om våre kurs.
 
Vi er alltid tilgjengelig for en uforpliktende samtale.
Ta gjerne kontakt med oss på epost:  francisca.ryslett@bufetat.no  eller telefonnummer: 46615283
 
Ønsker alle ei riktig god og fredfylt jul.
Ta godt vare på deg selv og alle rundt deg.