Fredag 8.mai www.nhoreiseliv.no

Gjenåpningene forutsetter at den nasjonale dugnaden for å hindre smitte, med deltakelse fra den enkelte og fra bedriftene fortsetter.  Om man mister kontroll over smittesituasjonen, kan man måtte stenge ned igjen. 

Regjeringen varslet også at det kommer nye råd for ferie- og fritidsreiser 15. mai. Disse skal gjelde fra 1. juni,  Regjeringen har enda ikke en dato for når grensene kan åpnes for reisende fra utlandet, eller nordmenns reiser ut.  Befolkningen bør være forberedt på at utenlandskarantenen kan vare gjennom sommeren.

─ Dette samarbeider vi med andre land om, sa Statsminister Erna Solberg, som forstår at folk er utålmodige på å få en avklaring.

Fra 15. juni kan arrangementer med 200 personer på offentlig sted.  I private hjem vil grupper på maks 20 stk gjelde fra 7. mai. Det gjelder også organiserte idrettsaktiviteter, idrettsstevner etc.

Dette står i regjeringens gjenåpningsstrategi om 1. juni: 

Serveringssteder som ikke selger mat kan åpne, så lenge de kan holde avstandsregelen på 1 meter. Det skal stilles krav i forskrift om sitteplasser og bordservering. Det vil før dette bli gjort endringer i regelverket som gjør det mulig for kommuner å frata enkeltsteder skjenkebevillingen i en avgrenset periode hvis de ikke følger kravene om avstand. Dette skal gjelde alle steder med bevilling

Fornøyelsesparker kan åpne. Avstands- og hygienekrav skal følges. Begrensningen for arrangementer på 50 personer vil ikke gjelde antall besøkende i parken, men vil gjelde arrangementer som gjennomføres i parkene (konserter, forestillinger osv.). Avstandskravene vil gjelde mellom enkeltbesøkende og familiegrupper.

Gjeldende regler om utenlandsreiser og karantene fra 7. mai:

  • Utenlandsreiser frarådes fortsatt. Personer som har vært i utlandet, må i karantene ved hjemkomst.
  • Befolkningen må være forberedt på at reisekarantene kan vare over sommeren.
  • Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn. Personer som har hatt nærkontakt inntil 48 timer før en bekreftet smittet person fikk de første symptomene, skal i karantene. Man skal fortsatt i karantene hvis man har vært i kontakt med smittede personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter. Det gis unntak fra karanteneplikten i seks måneder for personer som har gjennomgått infeksjon med SARS-CoV-2.

Fra og med 15. juni tas det sikte på å gjøre følgende:

  • Det åpnes for arrangementer med opptil 200 personer.
  • Intensjon om å åpne treningssentre, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
  • Intensjon om å åpne badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.
  • Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.