Under friluftslivets uke feirer norsk natur og friluftsliv. Hele Norge er invitert ut på tur. Lag og foreninger kan søke støtte til aktiviteter og det kan søkes om inntil 3000 kroner per arrangement. Det kan bli mange gode vafler, kaffe og saft for disse midlene. Løp og søk. Mer informasjon finner dere her:

https://fnf-nett.no/troms/friluftslivets-uke-2022-midler-aktivitet-og-informasjon/