Verdt å merke seg:

  • alle mottakere må være registrert i Frivillighetsregisteret innen søknadsfristen
  • det blir ikke gitt momskompensasjon til organisasjoner som er lukket, eller til virksomhet som kommer en lukket krets til gode, gir privatøkonomiske fordeler, eller dekker det som normalt blir regnet for å være kostnader av privat karakter. 
  • redusert minstegrense fra 14 000 til 7 000 kroner i søknadsberettigede merverdiavgiftskostnader i dokumentert modell

Hvem kan få momskompensasjon?

  • Aktiv, frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret
  • demokratiske ikke-økonomiske foreninger
  • tros- og livssynsorganisasjoner
  • stiftelser (stiftelsens egenaktivitet er grunnlaget for vurderingen om det er en organisasjon som faller inn under ordningen)