Dan barggus mis leat máŋga sierra lahkonanvuogi omd. giela čalmmustahttin, diehtojuohkin ja oahpaheapmi, ja sámegielat birrasiid huksen. Mii čoaggit ja oahpisin dahkat báikkálaš sámi fáttáid ja ávdnasiid, ja dasto leat vel doarjjan olbmuide geain lea beroštupmi sámegielas ja sámi kultuvrras.

Váldodoaimmat

  • Nannet sámegiela geavaheami ja beroštumi mánáidgárddiin, skuvllain ja ássiid gaskkas muđui.
  • Fallat sámegiel oahpahusa mii leat heivehuvvon suohkana bargiide ja eará ráves olbmuide.
  • Lágidit semináraid ja oanehis gurssaid suohkana bargiide ja earáide dárbbuid mielde.
  • Jorgalit Gáivuona suohkana ovddas ja maiddái eará institušuvnnaid, ásahusaid ja serviid ovddas.
  • Rahkadit oahppaneavvuid ja almmuhit daid neahtas
  • Prošeaktabarggut