Rutiner vedrørende smittevern på Manndalen skole og SFO våren 2020

 1. Skoleskyss
 • Skoleskyss til/fra skolen vil gå som normalt fra 27. april til vanlige tider.
 • Skolen starter som vanlig kl 8.00, og slutter kl 13.35.
 • SFO tilbud for elever som har SFO gis fra kl. 13.35-15.30- samt fredager fra kl. 8.00-15.30 når det ikke er skole for småtrinnet.
 • Elevene bør sitte med minst en setes mellomrom på bussen.
 • Elevene må holde en meters avstand mens de venter på bussen
 • Det vil være ekstra renhold om bord etter TFT tiltak.
 • Elevene holder opp busskortet når de går på bussen.
 • Personer i karantene skal ikke under noen omstendigheter ta buss.
 • Elever som blir syke på skolen skal ikke ta buss fra skolen, men skal hentes.
 1. På start og slutt av dagen
 • Før skolestart samles elevene i skolegården klassevis på fast samlingspunkt. De hentes av ute av lærer før undervisning.
  Samlingsplasser: (samme gjelder ved friminutt)
  1. klasse ved området UFO disse/ballbinge.
  2-3. klasse med disser bak ungdomsskolen.
  4. klasse ved området flaggstang mitt på skolegården.
 • Foresatte bør ikke bli med inn på skolen/garderoben om det ikke er nødvendig.
 • Elevene hentes ute i skolegården etter skole/SFO-slutt.
 1. Garderober påkledning/avkledning, ekstra klær.
 • Elevene skal ha sine klær på anvist plass.
 • Elevene tar seg inn og ut fra klasserom for av-/påkledning sammen med sin gruppe til egne tider for ikke å blande gruppene. Unngå knuffing
 • Håndvask etter avkledning
 • Eleven bør ha med ekstra klær til mye uteaktivitet. Dette forvares i klasserommet.
 1. Friminutt og lek.
 • Klassene skal ha friminutt på faste områder i skolegården og alle får ikke friminutt samtidig.

Lekeplassene er de samme som elevene møtes på om morgen om ikke lærer bestemmer noe annet.

 • Lærerne fører og henter elevene til/fra friminutt. Det vil være inspeksjoner som vanlig.
 1. Gruppeinndeling(kohort)
 • Elevene deles inn i grupper på maks 15.
  For oss blir gruppene de klassene de går i. 1. trinn, 2.-3. trinn og 4.trinn.
 • Gruppene skal i minst mulig grad blandes, dette gjelder både inne og ute i friminuttene. Derfor blir det satt opp egne friminutter, evt. områder i skolegården elever får være på. Områdene kan rulleres etter avtaler på skolen men ikke fra dag til dag.
 • Lærerne og assistentene følger sin gruppe/grupper hele skoleukene. Dette medfører faste ansatte på de ulike gruppene, som igjen medfører noen endringer på timeplanen.
 • Det oppfordres om 1 m avstand så langt det lar seg gjøre.

 

 1. Fag og undervisning.
 • Det må påregnes at det ikke vil være ansatte med fagkompetanse i alle fag da ansatte må følge sin gruppe (kohort).
 • Vi tilstreber å gi undervisning i alle fagene som om det skulle være vanlig skole.
 • Enkelte fag må løses med alternative opplegg på grunn av smittevern. Eksempel mat og helse, duodji, kroppsøving, musikk.
 • Det blir ute kroppsøving, og ingen dusjing en periode fremover.
 • Det vil legges opp til en del mer undervisning ute
 1. Måltider.
 • Elevene skal sitte ved sin egen pult å spise.
 • I SFO skal alle barn skal ha egen spise/aktivitetsplass
 • Mat og drikke skal ikke deles.
 • Skolelunsj utgår en periode fremover, mer info om dette kommer.
 • Mat tilberedes på skole/SFO, men elevene skal i hovedsak ikke bidra.
 • Mat bør serveres porsjonsvis.
 • De som har skolemelk får dette som vanlig, men melken blir levert av ansatt.
 1. Leker og skolemateriell.
 • Det skal ikke deles på læringsmateriell. Dette gjelder også hjemme.
 • Det må ikke tas med leker hjemmefra
 • Klassedyr er i karantene

9.Syke personer skal ikke på skolen og i SFO.
Når skal elever og ansatte ikke møte på skolen/SFO?

 

 

 Når skolen og SFO åpner for 1.-4.trinn from. 27 april har vi nulltoleranse for sykdom innenfor skolens område. Dette gjelder elever, ansatte, øvrig personell, foreldre og barn.
 

Elever og ansatte med luftveissymptomer:

 

Elever og ansatte skal selv med milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse, ikke møte på skole/SFO. De skal holde seg hjemme til de har vært symptomfrie i 1 døgn.

 

 • Halsvondt, forkjølelse, lett hoste/hoste, hodepine, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse, magesmerter, feber og kortpustethet kan være symptomer på Covid- 19 sykdom.
 • Ved sykdom skal en ha en feberfri/symtomfri dag hjemme før en returnerer til skolen.
 • Alt fravær meldes skolen som vanlig. Sykdomsfravær skal ha legeerklæring fra den 4. sykdomsdagen.

Elever eller ansatte som har bekreftet covid-19:

 • Skal være i isolasjon. Det er helsetjenesten med kommunelegen som beslutter hvem som skal være i isolasjon og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Elever eller ansatte som er nærkontakter/husstandsmedlem til en person med bekreftet covid-19:

 • Skal være i karantene. Det er helsetjenesten med kommunelegen som beslutter hvem som skal være i karantene og hvor lenge etter råd gitt av Folkehelseinstituttet (se www.fhi.no). Retningslinjer til forskrift er gitt av Helsedirektoratet.

Foresatte som har luftveissymptomer, er i karantene eller isolasjon:

 • Skal ikke møte på skole/SFO, og må finne andre løsninger for følging og henting av barna.

 

Når sykdom oppstår på skolen/ SFO?

 

 

 

 • Dersom sykdom oppstår i skoletiden og barnet blir bedt hentet får det ikke komme på skolen påfølgende dag. Syke elever må ikke ta buss.
 • Eleven må vente sammen med en voksen på et rom eller om mulig ute i påvente av at det blir hentet.
 • Om mulig skal det holdes 2-m avstand ved sykdom, evnt bruk av munnbind.

Hva hvis en i husstanden til en elev/ansatt er syk ?

 

Hvis en i husstanden har symptomer på luftveisinfeksjon men ikke bekreftet covid-19, skal eleven/den ansatte møte på skolen som normalt. Tilsvarende kan eleven møte på SFO. Eleven/den ansatte skal imidlertid gå hjem fra skolen/SFO dersom de får symptomer, som nevnt i avsnittet over. Andre hygienetiltak som er skissert i de følgende kapitlene, vil redusere risiko for smittespredning.

Hvis en i husstanden til en elev/ansatt har bekreftet covid-19 ?

 

Hvis en i husstanden har fått bekreftet covid-19, skal alle nærkontakter holdes i karantene etter råd fra helsemyndighetene. Ingen personer som selv er i karantene, kan møte på skolen eller SFO.

Flytskjema corona testing skole

 

 

 1. Renholdtiltak av elever.
 • Eleven skal vaske over egen pult daglig.

 

 1. Renholdtiltak av pedagogisk ansatte, daglig, før og etter bruk.
 • Læringsmateriell, leker, konkretisering materiell som deles mellom kohortene.
 • Nettbrett ,
 • Tastaturer
 • Smartboard, touchskjermer, kopimaskin.
 • Dør-, skap håndtak og øvrige kontaktflater ved behov om andre brukere i annen gruppe (kohort).
 • Bord, stoler, kontaktflater på fellesområde pauserom.
 • Spisebord vaskes med såpe og vann etter bruk og tørkes av med rent vann for å hindre såperester.
 1. Renholdspersonale, 2-4 ganger daglig .
 • Toalettsete, toaletter.
 • Vaskeservanter, kraner.
 • Kontaktyter. lysbrytere, trappegelendre, dørhåndtak, dører, spisebord.
 • Zalo og lunkent vann kan benyttes til normalt renhold.
 1. God hygiene. Håndvaskrutiner.
 • Elever og ansatte skal vaske hendene. Som hovedregel skal håndvask skje med voksen tilstede.
 • Håndvask med vann og såpe i ca. 20 sek, og tørkes med papirhåndklær.
 • Elever og ansatte skal vaske hender før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Elever og ansatte skal vaske hender når man kommer til skole/SFO
 • Etter hosting og nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Elever og ansatte skal vaske hender etter at man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt
 • Ved synlig skitne hender
 • Det er satt opp håndspritdispensere ved alle ytterdøren og vasker. Det er ikke tilstrekkelig å bare sprite hendene om de skitne, har vært ute osv.
 • Det er satt opp påminnelse plakater strategisk plassert på skolen.
 1. Hostehygiene
 • Ansatte går igjennom rutiner med elevene hvordan man hoster. At man hoster i tørkepapir, albuen og ikke i hendene som medfører at hendene må vaskes.
 • Det er satt opp informasjonsplakater strategisk plassert på skolen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvidet rutiner for renhold under pandemiutbrudd

Innskrenket åpningstid for å ivareta praktiske gjøremål vedr. renhold av inventar og leker SFO

Det tilbys bare SFO tid 13.35-15.30 for å ivareta dette.

 • Tidligvakt tørker og setter på plass leker som har vært til vask
 • Seinvakt setter leker som skal vaskes på vask. Og tørker over utsatte overflater før en drar hjem.

Andre tiltak for å ivareta smittevernet i skole og SFO:

 • Det reduseres i antallet leker samt leker som ikke kan vaskes på 60 grader ryddes bort.
 • Bamser og tøyleker, leker som «oppfordrer» til smaking på (Mat, og koppestell) fjernes i perioden.
 • Leker, utsyr deles ikke mellom gruppene uten å vaskes først.

 

 

Det vises i øvrig til veileder på www.udir.no

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/smittevernveileder/skoletrinn-1-7/

 

 

Manndalen skole 22.04.20

Bård-Gunnar Hansen, rektor