Foreløpig ingen smittespredning i Nord-Troms

Vi har fortsatt ikke registrert et eneste positivt smittetilfelle i vår kommune. I hele Nord-Troms er det fortsatt kun 4 kjente smittetilfeller, der alle kunne spores til utlandet. De gikk rett i karantene og er nå friskmeldt. Det er i Nord-Troms testet mange hundre personer totalt, og ingen påvist smitte, slik at vi med stor sikkerhet kan si det ikke foregår smittespredning av covid-19 i vår region.

Effekten av åpningen viser seg etter hvert

Nå begynner nasjonale myndigheter å sakte gjenåpne samfunnet vårt. Dette skjer sakte, fordi smittetallene vi ser hver eneste dag, er et bilde på smitten som har spredd og skjedd for 1-2 uker siden. Det tar ofte mange dager for noen å bli syke etter de er utsatt for smitten, og videre noen dager før de kommer å teste seg.

Ingen smitteutbrudd blant barn

Nasjonale myndigheter har startet gjenåpning av samfunnet med å åpne barnehager og småskoletrinn 1.-4. klasse. Dette primært fordi det er ingen internasjonale tall og statistikk som viser at det foregår smitteutbrudd blant små barn. Barn kan smittes og bli oftest helt mildt syke, men det er til nå ingenting som tyder på at de smitter andre. Feks har Sverige hatt skoler og barnehager åpne hele veien, og det er ingen tall som viser at det er dokumentert smitteutbrudd (altså at et barn smitter flere andre barn/voksne) blant barnehager eller skoleklasser. Videre har nå åpningen av disse arena ført til at flere voksne kommer seg i arbeid, som fører til sakte økning av kontakthyppigheten i befolkningen.

Fremdeles ingen tilgjengelig behandling

Det er per nå ingen behandling mot covid-19, så for å kunne redusere spredning av sykdommen og unngå at mange blir syke samtidig, så er det i hovedsak følgende smitteverntiltak som er aktuelle:

  • Gode rutiner for håndvask, hoste/nysehygiene etc.
  • Holde seg hjemme dersom man er syk
  • Begrense kontakthyppighet mellom mennesker
  • Å teste så mange som mulig som har symptomer, slik at de med positiv test kan isoleres, og nærkontakter settes i karantene

Fortsett å holde fokus

Jeg skjønner dere alle kan begynne å bli litt lei nå, men det er særlig viktig alle og enhver fortsatt beholder tålmodigheten og overholder nasjonale råd om smitteverntiltak. Så lenge hvert eneste smittetilfelle smitter helst færre enn én ny person, så fortsetter man gjenåpningen av samfunnet. Der har du som enkeltindivid alt å si i dine valg du gjør.

Nå har noen arena åpnet noe, men for å begrense kontakthyppigheten i befolkningen er fortsatt mange andre arenaer stengt. Nasjonale myndigheter planlegger likevel at det skjer nye åpninger ca annenhver uke. Man forventer nå at nye skoleklasser kan komme tilbake til skolen. Det offentliggjøres nye lettende tiltak 7. mai. Kommunen følger med på dette.

Portrett av kommuneoverlege Anita Monsen PedersenMøter på rådhuset fortsatt mulig

Det er per idag fortsatt gjeldende nasjonale råd at man skal tilstrebe hjemmekontor der dette er mulig, dette inkluderer også rådhuset/administrasjon. Det bemerkes imidlertid at rådhuset ikke er totalt stengt for publikum, da man kan henvende seg til kommunen og gjøre avtaler om besøk der dette er et behov.

 

Anita Monsen Pedersen

Kommuneoverlege i Kåfjord