Kåfjord kommune sitter nå på et lite lager med pneumokokkvaksine. Normalt koster denne 350 kr og settes hvert 10. år.  Har du tatt den ila de siste årene trenger du ikke ta den på nytt.

Vaksinene vi har nå må settes innen 16.06.22, og denne kan du nå få gratis, slik at vi slipper å kaste vaksinedoser.

Vaksinen settes som drop-in på legekontoret i Birtavarre, du melder deg bare i resepsjonen når du kommer.

Vaksinene vi har liggende igjen kastes den 16.06.22.

Vaksinen beskytter mot infeksjon av pneumokokkbakterie, som kan gi lungebetennelse, blodforgiftning og hjernehinnebetennelse.

Den er anbefalt til:

  • Alle over 65 år
  • Alle med immunsvikt, inkl de som står på biologiske/immundempende legemidler
  • Kroniske sykdommer slik som hjerte-, lunge- og kreftsykdom

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord