Administrasjonen har i saksfremlegget foreslått følgende retningslinjer, og ber alle som sender inn forslag til kandidater lese gjennom retningslinjene før innsending:

· Enhver kan foreslå navn/ hendelser som kan fremmes til minnesmerket i Kongeparken

· Søknad må sendes kommunen v/ Kulturkontoret

· Kommunestyret avgjør hvilke navn/hendelser som skal hedres på denne måten

· Kostnadene til etablering kan dekkes over prosjektet Stedsutvikling Olderdalen. 

· For senere navn og minneord må dette dekkes over kulturbudsjettet, etter søknad.

· Minnesmerket etableres av kommunen og er dermed underlagt samisk språklov. Enhver teksting utover navn må derfor oversettes til samisk. All den tid kommunen er 3-språkling, bør også tekst oversettes til kvensk. 

· Minnesmerket skal hedre innbyggere/hendelser fra hele kommunen.