Arbeidsgruppe for frivillige i Kåfjord som jobber inn mot Nord-Troms friluftsråd og Utinord-/ julesprekturer

Kunne du tenke deg å bidra aktivt inn i arbeidet med å tilrettelegge Utinord- og julesprek-turer? Visste du at vi har en arbeidsgruppe bestående av ildsjeler som merker turer, foreslår nye traséer, skriver turbeskrivelser, monterer skilter og turkasser, og ikke minst muliggjør turene for alle oss andre? Denne gruppa er åpen for alle som har lyst til å hjelpe til og være med å påvirke turvalg. 

Hva innebærer det å være med i arbeidsgruppa? 

Vi møtes cirka to ganger i året for å diskutere kommende sesong, evaluere forrige sesong og ellers ta opp aktuelle saker. Kommunen fasiliterer møtene og setter stor pris på arbeidet som gjøres av de frivillige. Når det gjelder merking og tilrettelegging av turer, så gjør man akkurat så mye man har lyst og anledning til. Man hjelper hverandre. 

Kunne du tenke deg å høre mer om arbeidsgruppa eller å være med? Ta kontakt med kulturkonsulent Kjersti Rennestraum på kjersti.rennestraum@kafjord.kommune.no.