Søknaden må sendes Landbruksdirektoratet innen tre måneder etter at skaden skjedde – med dokumentasjon som beskrevet over. Dersom du ikke har mulighet til å sende fullstendig søknad innen fristen, kan du søke om utsettelse. Du må da sende søknad med den dokumentasjonen du har tilgjengelig, og be om forlenget frist. Dette må skje innen tre måneder etter at skaden skjedde.

Her kommer du til nærmere informasjon om søknad: Naturskadeordningen - Landbruksdirektoratet