Heimevernet gjennomfører øvelse i kommunene Kåfjord, Lyngen og Storfjord, i perioden 28.august til 4.september.

Man må påregne å se soldater med våpen, og det kan bli skutt med løsammunisjon.