Kåfjord kommune har hatt en sak til behandling i formannskapet angående flytting av hovedbiblioteket i Olderdalen til sosialt rom i Kåfjordhallen. Departementet har godkjent dette, men vil inndra spillemidler, kr 625.000,- som er gitt til rommet. Det kan søkes om kulturbyggmidler til formål som bibliotek i stedet etter orientering fra Troms fylkeskommune.
Formannskapet ønsker uttalelser fra brukerne før de tar en endelig avgjørelse i saka.
Per i dag brukes rommet blant annet av Taekwondo gruppa fra MUil, Røde Kors ved forskjellige anledninger, PU og idrettslagene ved idrettsarrangement. Samt at det leies ut til bursdager og konfirmasjonsselskaper etc.
I henhold til Plan- og bygningsloven gis det en frist for a komme med tilbakemeldinger på 4 uker.
 

Frist gis til 13. november 2018. Høringssvar skal sendes til: post@kafjord.kommune.no

Høringsdokumenter samlet kan du laste ned her

Det samlede dokumetet over inneholder:

  • Høringsbrev
  • Saksbehandling bibliotek
  • Svar fra kulturdepartementet
  • Høring - Troms fylkeskommune
  • Søknad til dep.