Alle offentlige høringsinstanser, grunneiere og naboer som berøres av kommunens planforslag tilskrives direkte. Plandokumentene kan sendes på mail ved forespørsel.

Merknader kan sendes elektronisk til postmottak@kafjord.kommune.no eller sendes Kåfjord kommune, boks 47, 9148 Olderdalen.

Frist for innspill 22. Januar 2018

Plandokumenter

Planbestemmelser

Plankart

Reguleringsbeskrivelser med ROS og KU

Særutskrift