Vi beklager at det ble gitt beskjed om kokepåbud, det er ikke kokepåbud likevel.
Det er ikke kokepåbud til de som tilhører Olderdalen vannverk.

Ved spørsmål, kontakt Stine Pedersen på tlf 777 19268 eller Oddgeir Nilsen på 777 19249.