Informasjon fra Folkehelseinstituttet datert 5.9.18 angående utsending av influensavaksiner, vil Kåfjord motta vaksinene i uke 42 eller 43.

Vaksinasjonsdager ved helsestasjon vil bli annonsert så snart vi mottar vaksinen. Regner med at det vil bli i slutten av oktober/begynnelsen av november.

 

Med hilsen

Helsestasjon