VED KÅFJORD HELSESTASJON, BIRTAVARRE

FREDAG     05. OKTOBER       KL.09.00-15.00

MANDAG 08. OKTOBER       KL.09.00-15.00

FREDAG     26. OKTOBER       KL.09.00-13.00

ONSDAG    31.OKTOBER        KL.09.00-13.00

 

PRIS:  KR. 100,-

 

HELSESØSTER