Ved Kåfjord Helsestasjon, Helsetunet, Birtavrre 

TORSDAG  17 OKTOBER  KL. 08.30- 13.30

FREDAG  25. OKTOBER  KL. 08.30- 14.30

TORSDAG  31. oktober  KL. 08.30- 15.00

 

PRIS: KR 150.-

 

HELSESYKEPLEIER