Det har den seneste tiden vært litt fokus på jodtabletter ved atomhendelse i media. Legekontoret har laget et skriv som informasjon angående beredskap for atomuhell med jodtabletter.

Se Informasjon.