Det er fremdeles ikke registrert smittede i Kåfjord, hverken innbyggere eller tilreisende.

Hjemmekontor

Kåfjord kommune oppfordrer innbyggere som har vært på reise utenfor Nord-Norge om å organisere seg slik at de kan jobbe på hjemmekontor inntil videre. Kommunalt- og øvrige ansatte oppfordres om å ta kontakt med sin leder for å avtale dette.

Begrens reisevirksomhet

Beredskapsledelsen oppfordrer våre innbyggere om å ikke gjennomføre reiser som ikke er nødvendige. Unngå offentlig transport så godt som mulig. Hold avstand til dine medpassasjerer og følg retningslinjer fra transportøren.

Steng serveringsvirksomhet

Kåfjord kommune oppfordrer serveringsbransjen i kommunen å følge de nasjonale retningslinjene om stengning.

Dra hjem fra hytta

Regjeringen har i dag 15. mars vedtatt at opphold på fritidseiendom og hytter utenfor egen bostedskommune ikke er tillatt. Beredskapsledelsen i Kåfjord forventer at alle følger dette pålegget.

Bidra til å redusere risiko

Situasjonen tilsier spesielle bidrag fra alle innbyggere. Alle kan bidra med å holde seg til de råd og retningslinjer som blir gitt. Ta vare på deg selv og alle andre nå. Hold ut om du er i karantene, og vær nøye med hva du gjør i forhold til andre mennesker.