Næringslivets utfordringer

Regjerningen har meldt at de vil komme med støttetiltak til næringslivet. Vi venter på at disse skal bli satt ut i livet og håper de vil være et bidrag for de som har det vanskelig. Kåfjord kommune har ikke klar noen ordning pr. i dag, men vil informere mer om dette om noe kommer på plass. Kåfjord kommune vil ta kontakt med de profesjonelle reiselivsvirksomhetene for å undersøke om det sitter turister i karantene hos oss.

Anbefaling om reisevirksomhet

Kommuneoverlegen fraråder sterkt reisevirksomhet og ber befolkningen om å ikke reise noe om det ikke er absolutt nødvendig. Dette for å holde risikoen for spredning av smitte på et minimum.

Smittestatus

Det er fremdeles ingen registrert smitte i Kåfjord, og ingen som er syke av coronavirus. I og med endring i karanteneretningslinjene har en ikke lengre oversikt over hvor mange som sitter i hjemmekarantene.

Lenke om hva folk kan gjøre i hjemmekarantene

Folkehelseinstituttet kommer med oppdatert informasjon om karanteneretningslinjene. Disse endres etterhvert som smitteforholdene utvikler seg. Den siste informasjonen finner du her.

Anbefalinger om desinfeksjon og rutiner til reiselivet

Kåfjord kommune har selv utfordringer med å få tak i nok desinfeksjonsmidler til eget bruk. Det opplyses fra helsemyndighetene at bruk av sprit til å rense hender kun er til nødsfall. Det er anbefalt å bruke håndvask med såpe i 30 sekunder. Dette er den beste måten å forebygge smitte på. Se mer informasjon hos folkehelseinstituttet (fhi.no) Her finnes informasjon både på norsk og på engelsk.

Oppdatert informasjon

Kåfjord kommune fortsetter å følge de råd som helsemyndighetene distribuerer gjennom folkehelseinstituttet. Hold deg oppdatert her. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus

Vil du holde deg oppdatert på hva NAV kan bidra med og ikke bidra med til personer med utfordringer, ta en titt her: https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyttig-a-vite/koronavirus--informasjon-fra-nav