Kommuneoverlegen vil i tiden framover i varierende grad være tilgjengelig som fastlege.

Man arbeider med å finne vikar.