Vi står sannsynlig ovenfor en ny nasjonal bølge, og ser nå en del ukontrollert smitte i Tromsø. Dette øker risiko for spredning til Kåfjord betraktelig.
Legekontoret tar daglig imot mange pasienter, der mange av disse er i risikogruppe for covid-19. Videre vil smitte blant ansatte på legekontoret kunne føre til at legekontoret må stenge ned i 10 dager for alt annet enn akutt øhjelp og på bakgrunn av disse to faktorene er vi nødt å gjøre grep for å redusere total risiko.

Vi ber derfor befolkningen om å bidra med følgende:
- Utsett legetimer som kan utsettes, feks helsekontroller og førerkortattester
- Dersom du har en problemstilling som kan løses over telefon, gi beskjed om dette, så ringer legen deg heller opp enn at du møter på kontoret
- Har du luftveissymptomer må du utsette legetimen til du er frisk
- Har du luftveissymptomer og er i behov av legeundersøkelse, uansett om det gjelder andre ting enn luftveiene, gi beskjed, så blir du undersøkt av lege på luftveisklinikk

Det er imidlertid svært viktig for din egen del at du ikke utsetter legetimer som ikke kan og bør utsettes, vi står klare å hjelper deg. Er det da risiko for smitte tar vi forhåndsregler og du kan oppleve å møte oss med full smittevernutstyr.

I tiden fremover kan du også oppleve å møte på vikarleger, dette gjelder spesielt på legevakt. Dette fordi kommuneoverlegen som normalt deltar i legevakt, nå i større grad fremover har fokus på pandemiarbeidet.

Med vennlig hilsen

Anita Monsen Pedersen
Kommuneoverlege i Kåfjord