På grunn av fravær og stor arbeidsmengde, så vil det måtte påregnes ventetid på attester, bekreftelser, reiseregninger, omposteringer, utlysninger m.v. men vi besvarer henvendelser så snart vi kan.

Kåfjord kommune vil gå over til elektroniske reiseregninger og vi skal foreta oppgraderinger i lønnssystemet. Dette medfører at vi ikke vil ta med noen reiseregninger på lønnskjøringa som har utbetaling 12.10.18. Denne oppgraderingen medfører og at lønns- og personalavdelingen ikke vil ha tilgang til lønnssystemet i uke 42.

Dersom noe er uklart, ta kontakt - gjerne pr epost til ellen.olsen@kafjord.kommune.no eller liv.dagny.berg@kafjord.kommune.no