Les brevet med mer informasjon om hvilke lover som gjelder, og om hvordan du kan søke tilskudd til tiltak i beiteområder.