Fra

Overtannlegen i Nord-Troms Sjalg Dagssønn Hhugsnes

sjalg.haugsnes@tromsfylke.no

Sonjatunveien 21, 9151 STORSLETT

Tannhelsetilbudet i Nord-Troms består pr i dag utelukkende av den offentlig tannhelsetjenesten.

Nord-Troms tannhelsedistrikt har ikke organisert tannlegevakt utenfor åpningstidene på klinikkene. Dette på grunn av små klinikker med få tannleger og store avstander mellom klinikkene for eventuelt samarbeid om vaktordning. Til sammenligning har man tannlegevakt i Tromsø, Midt-Troms og Harstad som har åpent 2 timer lørdag, søndag og helligdager.

Akutt behov for tannbehandling utenfor åpningstidene forekommer relativt sjeldent og i de tilfeller der det er absolutt behov kan tannlegene kontaktes privat. Vi ser at informasjon om hvem man kan kontakte har vært mangelfull og vi forsøker derfor å oppdatere våre hjemmesider med kontaktinformasjon. En del pasienter kontakter legevakt ved akutte tannproblemer og derfor sender vi denne informasjonen til dere.

Vedlagt ligger kontaktinformasjon og skriv om akuttbehandling av tannrelaterte problemer ment for legekontor og legevakt som kanskje kan være til nytte.

Vi henviser også til Troms fylkeskommune hjemmeside der man kan finne informasjon om tannhelsetjenesten og tannlegevakt. https://www.tromsfylke.no/tjenester/tannhelse/

 

Vennlig hilsen

Sjalg Dagssønn Haugsnes, Overtannlege for Nord-Troms tannhelsedistrikt

 


Sonjatun tannklinikk – Universitetsklinikk

Klinikksjef Inge Hauge
Sonjatunveien 21, 9151 STORSLETT
Tlf.: 960 92 071
E-post: sonjatun.post@tromsfylke.no

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 til 15:30.


Skjervøy tannklinikk

Klinikksjef Sjalg Haugsnes
Claus Dreyersvei 15B, 9180 SKJERVØY
Tlf.: 960 92 073
E-post: skjervoy.post@tromsfylke.no

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 til 15:30.


Burfjord tannklinikk
Burfjord, 9161 BURFJORD
Tlf.: 960 92 072
E-post: burfjord.post@tromsfylke.no

Åpningstid tirsdag til fredag fra kl. 08:00 til 15:30. Mandag stengt.


Hatteng tannklinikk

Skolebakken 2, 9046 OTEREN
Tlf.: 77 71 46 06
E-post: hatteng.post@tromsfylke.no

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 til 15:30.


Lyngseidet tannklinikk - Universitetsklinikk

Klinikksjef Kent E. Andersen

Parkv. 21, 9060 LYNGSEIDET
Tlf.: 77 78 86 10
E-post: lyngseidet.post@tromsfylke.no

Åpningstider:Mandag til fredag kl. 08:00 til 15:30.


Olderdalen tannklinikk 

Øverv. 4,  9146 OLDERDALEN
Tlf.: 960 92 074
E-post: olderdalen.post@tromsfylke.no

Åpningstider: Mandag til fredag kl. 08:00 til 15:30.

 

Kontaktinformasjon utenfor åpningstider

Sonjatun

• Tannlege Tor Håkon Larsen er å treffe på telefon nr. 481 75 086 for akutt tannbehandling.

• Tannlege Line Sellin er å treffe på telefon nr. 93834030

• Tannlege Inge Hauge er å treffe på telefon nr. 481 35 652 for akutt tannbehandling.

• Tannlege Øystein Fredriksen er å treffe på telefon nr. 959 90 005 for akutt tannbehandling.

 

Skjervøy

• Tannlege Sjalg Haugsnes er å treffe på telefon nr. 402 85 699 for akutt tannbehandling.

• Tannlege Natalie Strand er å treffe på telefon nr. 997 87 784 for akutt tannbehandling.

 

Lyngseidet

• Tannlege Marko Gulan er å treffe på telefon nr. 407 47 000 for akutt tannbehandling.

• Tannlege Kent E. Andersen er å treffe på telefon nr. 926 96 609 for akutt tannbehandling.

 

Olderdalen

•Tannlege Iselin Jørgensen er å treffe på telefon nr.980 40 166 for akutt tannbehandling

 

Akutt tannbehandling

I noen tilfeller vil det være behov for akutt hjelp til tannbehandling utenfor åpningstiden og mange vil da søke til legevakt for hjelp.

Primær behandling vil være smertelindring med NSAIDs eller paracetamol. Dette er tilstrekkelig i de fleste tilfeller. Antibiotika brukes i de tilfeller der det er symptomer som nedsatt almenntilstand, feber eller ved svært store abscesser/ hevelser.  Se helsedirektoratets Nasjonale faglige veileder for bruk av antibiotika i primærhelsetjenesten.

http://www.antibiotikaiallmennpraksis.no/index.php?action=showtopic&topic=456HZXXp

Ved antibiotikabehandling med:

Fenoksymetylpenicillin (penicillin V) 0,660 g x 4 i 5 dager. Dosen fordeles jevnest mulig over døgnet.

Ved penicillinallergi brukes: Klindamycin 300 mg x 4–5 i 5 dager.

Gravide og ammende: se egne retningslinjer for antibiotika bruk hos gravide. https://helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/seksjon?Tittel=graviditet-og-amming-antibiotikabruk-10633

 

Tilfeller der tannlege burde kontaktes

Smertelindring

For generell tannverk er det ofte tilstrekkelig med smertelindring, Paracetamol og Ibuprofen eller paralginforte. Dersom man ikke oppnår smertelindring kan tannlege kontaktes.

Traumer

Dersom tenner er knekt, slått ut, bevegelige eller forflyttet som følge av traume bør det tas kontakt med tannlege så snart som mulig.

Se traumeplakaten som er vedlagt, vær obs på at denne gjelder voksen tenner. Utslåtte melketenner skal ikke settes på plass. I begge tilfeller er det viktig å kontakte tannlege så snart som mulig. Utslåtte tenner eller knekte biter oppbevares i fysiologisk saltvann eller i munnen hos pasienten. Alternativt i et glass med melk. Vann er ikke å anbefale da dette gir dårligere prognose for tannen.

Abscesser

Hevelse i forbindelse med akutte infeksjoner fra tenner. Slike abscesser kan være livstruende og burde behandles med drenasje av puss. I noen tilfeller der det er spredning til hals eller pasienten opplever puste og/eller svelg problemer som følge av hevelse burde sykehus kontaktes umiddelbart.

Utover dette oppfordrer vi legene til å ta kontakt med tannlegene i sin kommune ved spørsmål eller for et tettere samarbeid i daglig praksis.

Øyeblikkeilg hjelp med skade på tenner