På slutten av april 2018 startet kommunen prosess sammen med interiørarkitekt for å få på plass innredning i det nye helsetunet. Dette er en omfattende prosess og mange hensyn må tas sammen med ansatte og berørte. Her skal det inn inventar på mange felt, og her nevnes belysning, senger, helserelaterte møbler, medisinske utstyr, kontormøbler og øvrige møbler, gardiner og avskjerming, treningsutstyr og velferdsteknologi. Bygget skal også skiltes innvendig slik at det skal bli enkelt å finne fram i det nye bygget.

På de fleste områder er beslutninger tatt og kontrakter inngått. Men noen typer inventar og utstyr er under arbeid fortsatt. Kan kort nevne at i går, den 27 mars var det en prosess med de som skal levere gardiner til bygget. Vareprøver ble levert, og mål tatt for de ulike rom og funksjoner i bygget. Det er en ganske omfattende kabal å få alt på plass.

 

Følgende plan er lagt for å ta det nye helsetunet i bruk:

Varetype levering og montering

Sluttfrist

Kontormøbler

20.05

Helserelaterte møbler

05.04

Belysning

05.04

Senger, madrasser, nattbord

03.05

Medisinsk utstyr

03.05

Tekstiler (gardiner)

Uke 20

TV-løsning og apparater

Uke 18

Treningsutstyr

03.05

Velferdsteknologi*

 

INNFLYTTING GJENNOMFØRT

04.06

*)Når det gjelder anskaffelse av velferdsteknologi så jobber kommunen sammen med de øvrige Nord-Troms kommuner om felles innkjøp. Dette for å få besparelse på både innkjøp og drift. Dette anbudet skal gjennomgås 29. mars. Kommunen jobber med alternative midlertidige løsninger på sykesignalanlegg, dersom denne anskaffelsen har lang leveringstid.

Det skal tas prøvedrift og klargjøres for bruk i perioden. Her involveres både helse og drift for å påse at bygget fungerer slik det er planlagt.

Skisse fasader sykehjem