Ordningen gjelder for private, selskap, veilag, foreninger, personer med leiejord, tomtefestere og andre rettighetshavere. 

Her finner dere mer informasjon: http://www.landbruksdirektoratet.no/nb/eiendom/ordninger-for-eiendom/naturskadeordningen

Vedlagt er også en brosjyre om ordningen:Naturskadeordningen.pdf