Kåfjord kommune (i samarbeid med Storfjord, Skjervøy og Kvænangen kommune) har startet opp med saks- og arkivsystemet ACOS WebSak.

Dette gjør at det ikke settes ut postlister for tiden, dette vil være på plass ca medio januar d.å.

Vi beklager ulempene dette medfører, vi jobber med å få alt på plass snarest.

Med vennlig hilsen

Greta Larsen, arkivleder
Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Kaivuonon komuuni