Kåfjord trespråklig logo små bokstaver sort skrift hvit bakgrunn 400px 300dpi_sRGB.jpg

Rutiner vedrørende smittevern på Olderdalen skole og SFO  våren 2020

 1. Skoleskyss
 • Skoleskyss til/fra skolen vil gå som normalt fra 27. april, med vanlige tider til/fra skolen.
 • Skolen starter som vanlig kl 8.15, og slutter kl 14.00.
 • Elevene bør sitte med minst et setes mellomrom på bussen
 • Elevene bør holde en meters avstand mens de venter på bussen
 • Det vil være ekstra renhold ombord.
 • Hold opp busskortet.
 • Personer i karantene skal ikke under noen omstendigheter ta buss.
 • Elever som blir syke på skolen skal ikke ta buss fra skolen, men de skal hentes
 1. Rom tilgjengelig for 1.-4.trinn
 • 1.-4.klasse bruker kun avd på barneskolen, resten av skolen vil være avstengt.
 • 1 og 2.klasse bruker toalett ved rådgiver/helsesøsterkontoret
 • 3 og 4.klasse bruker toalett i gangen ved inngang barneskolen.
 • Det brukes inngang barneskolen
 • Idrettshallen er fortsatt stengt
 1. SFO
 • SFO tilbud for elever som har SFO gis fra kl 14-15.30, samt onsdager fra kl 08-15.30 når det ikke er skole for småtrinnet.
 • Barn på SFO møter opp ute ved inngangen, og de blir hentet inn av en voksen. Det samme gjelder når de skal hjem etter SFO, da blir de hentet ute av foresatte.
 • SFO blir å være veldig mye ute, husk derfor uteklær etter vær! Husk skiftklær!
 • Alle barn på SFO har egen spise/aktivitetsplass med avstand.
  Barna skal ikke dele mat og drikke.
 • Det kan tilberedes mat på SFO, men barn skal i hovedsak ikke delta i matlagingen. Maten skal serveres porsjonsvis.
 • Det blir færre leker på SFO. Det må ikke tas med leker hjemmefra
 1. På starten og slutten av dagen
 • Skolegården vil være et samlingspunkt på morgenen, og etter skoletid. Elevene hentes inn, og føres ut av lærer.
 • 1 og 2.klasse møter ved inngang barneskolen, og 3 og 4.klasse møter ved lekeskuret.
 • Foresatte bør ikke bli med inn på skolen/garderoben om det ikke er høyst nødvendig.
 1. Gruppeinndeling(kohort)
 • Elevene deles inn i grupper på maks 15.
 • Hos oss vil 1-2.kl være en gruppe, 3 og 4.kl være en gruppe, og SFO være en gruppe. Det er kun elever fra 1. og 2.klasse som har SFO  hos oss.
 • Innenfor gruppene kan det være aktiviteter, lek etc
 • Gruppene skal ikke blandes, dette gjelder både inne, og ute i friminuttene.
 • Det vil faste ansatte på de ulike gruppene, dette vil medføre noen endringer på timeplanen i forhold til voksne.
 • Det vil være god avstand mellom pultene på klasserommet.
 • Alt dette gjøres med mål om å forhindre/bremse smitte.
 1. Lek og friminutt
 • Kohortene vil ha ulike friminutt!
 • Lærerne fører og henter elevene til/fra friminutt
 • Det kan være lek og aktiviteter innenfor gruppa, men det bør unngås å legge til rette for kontaktskapende lek (knuffing, «bryting» etc.)
 • Det er fortsatt mye snø i skolegården, det er viktig med klær og sko etter forholdene.
 1. Fag
 • Det må påregnes at det ikke vil være ansatte med fagkompetanse i alle fag da ansatte må følge sin gruppe(kohort)
 • Det blir utegym, og ingen dusjing en periode fremover.
 • -Det vil bli lagt opp til en del mer undervisning ute.
 • Det vil være avvik fra den ordinære fag -og timefordeling, og fra noen av kompetansemålene, da smittevern er hovedfokus
 1. Måltid
 • Elevene skal sitte ved sin egen pult å spise.
 • Mat og drikke skal ikke deles
 • Skolelunsj utgår mer info om dette kommer.
 • Elevene har med sin egen matpakke.
 • De som har drikke på skolen får det, de som ikke har skoledrikke anbefales å ta med drikke hjemmefra.
 • Lærer henter skoledrikke til sine grupper.
 1. Leker og skolemateriell
 • Læringsmateriell, leker og annet skal ikke deles mellom kohorter før de er rengjort
 • Det må ikke tas med leker hjemmefra
 • Det blir færre leker tilgjengelig
 • Klassebamsen må dessverre i karantene
 1. Syke personer skal ikke på skolen
 • Når skolen og SFO åpner for 1.-4.trinn f.o.m. 27 april har vi nulltoleranse for sykdom innenfor skolens område. Dette gjelder både ansatte, øvrig personell, foreldre og barn. Ved sykdom skal en ikke på skolen/SFO
 • Halsvondt, forkjølelse, lett hoste/hoste, hodepine, muskelsmerter og generell sykdomsfølelse, magesmerter, feber og kortpustethet er alle symptomer på Covid- 19 sykdom.
 • Ved sykdom skal en ha en feberfri/symtomfri dag hjemme før en returnerer til skolen.
 • Ved luftveisinfeksjon skal ikke elever møte på skolen før de har vært symptomfrie i ett døgn
 • Dersom sykdom oppstår i skoletiden og barnet blir bedt hentet får det ikke komme på skolen påfølgende dag. Syke elever må ikke ta buss.
 • Eleven må vente sammen med en voksen på et rom eller om mulig ute i påvente av at det blir hentet.
 • Om mulig skal det holdes 2-m avstand ved sykdom, evnt bruk av munnbind.
 • Mer om rutiner ved utbrudd finnes i veileder for smittevern.
 1. Renhold på skolen
 • Eleven skal vaske over egen pult daglig
 • Leker, nettbrett, toaletter, servanter, dørhåndtak, trappegelendre, stoler og andre gjenstander som berøres ofte skal vaskes minimum 1 gang daglig. kopimaskin, pc etc
 • Toalettsete og kran tørkes 2-4 gang daglig
 • Det vil være forsterket renhold på skolen
 1. Elever og ansatte skal vaske hender

 

 • Som hovedregel skal håndvask skje med voksen tilstede.
 • Håndvask med vann og såpe i ca 20 sek, og tørkes med papirhåndklær.
 • Elever og ansatte skal vaske hender før man drar hjemmefra og når man kommer hjem
 • Elever og ansatte skal vaske hender når man kommer til skole/SFO
 • Etter hosting og nysing
 • Etter toalettbesøk
 • Før og etter måltider
 • Elever og ansatte skal vaske hender etter at man kommer inn fra uteaktivitet/friminutt
 • Ved synlig skitne hender
  Det vil være tørkepapir, våtservietter ,og Antibac tilgjengelig på klasserom etc.
 1. Skolehelsetjenesten
 • Skolehelsetjenesten med helsesøster med fast dag på skolen starter opp igjen.