Målgruppen for møtene er: 

  • Kommuner/ skoler og andre offentlige og private institusjoner
  • Idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga)
  • Studentsamskipnader
  • Norges jeger- og fiskerforbund
  • Den norske turistforening
  • Norges bilsportforbund
  • Det frivillige skyttervesen 
  • Velforeninger, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak, andre sammenslutninger
  • Friluftslivsorganisasjoner

Møtene finner sted:

Møte Dato Tid Sted
Møte 1 Tirsdag 20. august 17:30-20:30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad
Møte 2 Onsdag 21. august 17:30-20:30 Fjellkysten gjestehus, Lavangen
Møte 3 Torsdag 22. august 17:30-20:30 Finnsnes hotell, Finnsnes, Lenvik
Møte 4 Onsdag 4. september 17:30-20:30 Reisafjord hotell, Sørkjosen, Nordreisa
Møte 5 Torsdag 5. september 17:30-20:30 Lyngskroa (Welcome inn), Storfjord
Møte 6 Mandag 9. september 17:30-20:30 Bardufosstun, Målselv
Møte 7 Tirsdag 10. september 17:30-20:30 Fylkeshuset, fylkestingssalen 2. etg., Tromsø

For mer informasjon om spillemidlene: http://www.tromsfylke.no/tjenester/tilskudd/spillemidler-til-anlegg-for-idrett-og-fysisk-aktivitet/

For mer informasjon om møtene: http://tromsfylke.no/spillemidler-invitasjon-til-informasjonsmoeter-hoesten-2019/