Minner om at frist for innmelding til skolestart for de nye 1.klassingene er 1.mars 2020. Innmeldingsskjema finner dere her.

Det vil bli innkalt til foreldremøte for de nye 1. klassingene i løpet av våren 2020, og førskolegruppa vil bli invitert på besøk til skolen.

Vi gleder oss til å møte de nye elevene!

Hilsen rektorene
Britt Pedersen, Olderdalen skole
Bård Gunnar Hansen, Manndalen skole