Illustrasjon GlobusVi har fått en del mennesker med gode kunnskaper omkring de ulike temaene til å være sammen med oss disse dagene (bl.a. mange av de bosatte flyktningene, ansatte og elever fra Voksenopplæringen, Asle Tveitnes, Ramona Salo Myrseth, samt en del foresatte er påmeldt som hjelpere).
Ta kontakt  med en av lærerne som er i gruppa: Eva T Skogstad, tlf: 93238828  om dere ønsker mer informasjon.

I tillegg til de ulike stasjonene, så vil det bli lagt opp til ulike forelesninger / opplegg på onsdag 13.02, og her bidrar Ramona Salo Myrseth (er vinner av DOGA merket Årets nykommer 2018. Hun er kunstner / designer som formidler i urfolkverdier i en moderne kontekst, hun har designet egen kleskolleksjon, som også er en historiefortelling).
Terje Eriksen (Han har tidligere jobbet blant annet som logistikk leder for World Food Programmet og logistikk offiser for UNICEF), Nord Troms museum v/ Hans Erik Olsen (handtverker og med gode historie kunnskaper, Riddu Riddu (usikker hvem som deltar) og på skype en person fra Røde Kors Internasjonal. I tillegg så har flere av de bosatte flyktningene sagt ja til å lage syrisk mat på onsdag 13.02, samt at de deltar på stasjonene de øvrige dagene. På fredag etter mat, vil det bli «forelesning» av bosatte flyktninger / Voksenopplæringen, og det vil bli vist ulike filmer.
Det vil være åpen skole hele uka. Velkommen.
 
 
Mvh Olderdalen skole
V/ Eva T Skogstad og rektor Britt Pedersen