Kåfjord kommune har fått forslag om å vurdere oppstart av en folkehøyskole i kommunen med fokus på urfolk og for å ivareta våre kulturtradisjoner. Det gamle sykehjemmet i Birtavarre kan være et lokale til formålet.

 

Vi inviterer våre innbyggere til dialogmøte for å drøfte idéen sammen. Det åpnes også opp for andre idéer som skaper vekst i vår kommune rundt bruken av det gamle sykehjemmet. Det legges opp til dialog i grupper eller direkte i plenum (det tilpasses etter antall av deltakere).

Det vil også være mulig å delta på Teams. Link til møtet vil legges ut på Kåfjord kommunes nettsider på møtedagen.

Agenda*:

17:00 - Velkommen

17:05 - Bakgrunn for dialogmøtet

17:10 - Idéverksted - kaffebords modell/ plenum

18:00 - Pause og beinstrekk

18:10 - Fortsettelse

18:50 - Oppsummering og avslutning

 

*Med forbehold om endringer.