Et ansvar for alle – og en naturlig del av pasientens utredning og behandling
Målgruppe: Barneansvarlige, kommuner, UIT og ledere
Tid og sted: Tirsdag 25.oktober 2022 kl. 0815 -1530
Jiehkkevarri, Sykehusveien 23(UNN ansatte)


Digital overføring til UNN lokalisasjon utenfor Tromsø, kommuner, andre HF og UIT.
Påmelding HER

Kl. 0815 - 0840 Velkommen
Varaordfører Tromsø kommune, Marlene Berntsen Bråthen
Kl. 0840 - 0900 Velkommen «litt nytt og nyttig» fra UNN
Janne Hessen og Camilla Kjoshaug Hansen
Kl. 0900 - 0915 Pause
Kl. 0915 - 1100 Barn og søsken som pårørende – Familie i krise. Når skal vi være bekymret for barna?
Overlege Barne- og ungdomsklinikken Elin Drivenes (inkl. pause)
Kl. 1100 - 1130 LUNSJ
Kl. 1145 - 1330 Barn som pårørende og unge omsorgsgivere.
Forebyggende arbeid, foreldrestøtte, lovverk, forskning /data fra pårørendestudier mm. Forsker Oslo Met, PHD og mange års erfaring fra barnevernet. Ellen Kallander (inkl. pause)
Kl. 1330 - 1345 Pause
Kl. 1345 - 1415 Erfaringer fra «Barn under radaren» - tiltak for å avdekke omsorgssvikt og barnemishandling. «En liten jobb for oss kan bety mye for utsatte barn»
2
Foretakskoordinator Siren Wetrhus Knutsen Sørlandet sykehus (SLSH)
Kl. 1415 - 1445 Kvalitet og forbedring i barn som pårørendearbeidet ved SLSH
«Hvordan kan vi vite at vi utfører vår lovpålagte plikt og at barna får info, hjelp og støtte?
Foretakskoordinator Siren Wetrhus Knutsen (SLSH)
Kl. 1445 - 1455 Pause
Kl. 1455 - 1525 Sykehusprest Torbjørn Askeland runder av dagen med Barn som læremestere i møte med livet?
Kl. 1525 - 1530 Takk for i dag:)
Alle UNN ansatte er velkommen til å delta tilstede på Linken i Tromsø.
Til dere andre; På grunn av begrensede plasser er dere velkommen til å delta digital

Oppkoblingsinformasjon
RING OPP I GOD TID OG FØLG DETTE:
Norsk helsenett - 997556 Restart egen PC før oppkobling.
Velg ett av de to alternativene, og bruk helst vanlig PC:
1. Logge inn på Norsk helsenett via nettleser (Google Chrome eller Mozilla Firefox) - Skriv join.nhn.no i nettleseren -> skriv inn navnet ditt -> klikk på det grønne kamera under bildet -> skriv inn nummeret til det virtuelle møterommet: 997556 - Ved førstegangs pålogging må dere tillate mikrofon og kamera.
2. Adresse ved bruk av et videokonferansesystem eller Skype for Business: 997556@uc.nhn.no - Kopier adressen og lim inn i skype4business og klikk på start en videosamtale
3. For å delta fra telefon: Ring 776 02 100, konferanse ID: 997556
VELKOMMEN:)