Søknadsfrist Familieferie Sappen Leirskole, Reisadalen og Haraldvollen:  25.mai

Se vedlagte invitasjon, samt søknadsskjema som må fylles ut og sendes oss innen fristen.

Søknad kan også sendes elektronisk: https://www.rodekors.no/tilbudene/ferie-for-alle/

Dersom der et problem med dekning av reisekostnader t/r feriestedet, kan vi i Troms Røde Kors være med å dekke dette.

Vi ønsker da en spesifikk søknad om dekning av reisekostnader i mail til harriet.karlsen@redcross.no