Kåfjord kommune har siden 1992 vært et forvaltningsområde for samisk språk.  De siste årene har synliggjøring og vitalisering av samisk kultur hatt en positiv utvikling. Bruken av samisk språk derimot, preges av en tilbakegang. Samisk språk synes og høres lite i det offentlige rom og i de kommunale virksomhetene.

Kommunen ønsker nå svar på hvordan innbyggerne opplever det samiske tjenestetilbudet - for å kunne forbedre eller tilpasse det, og eventuelt imøtekomme behov som i dag ikke dekkes.

Tid og Sted:
Manndalen, Senter for nordlige folk: 8. juni kl. 18.00 - 20.00
Birtavarre, Røde Kors-huset: 9. juni kl. 18.00 - 20.00
Olderdalen, kultursentret: 10. juni kl. 18.00 - 20.00

Møteinnhold:

  • Informasjon om evalueringen av samisk språk i Kåfjord
  • Status for samisk språk i Kåfjord
  • Hva trekker vi ut av brukerundersøkelsene som er gjennomført i barnehage, skole, helse og administrasjon?
  • Innspill fra folkemøtet på behov og tiltak
  • Veien videre

Smittevernregler ifht. Corona overholdes på møtene.

Velkommen!