Bakgrunn

I næringsundersøkelsen som ble utført i forbindelse med den strategisk næringsplanen, fikk vi innspill om at næringslivet i Kåfjord ønsker mer samarbeid, mer tverrfaglig arbeid, styrke dialog mellom kommune og virksomhet og at kommunes administrasjon og politikere representerer under folkemøter og andre relevante arenaer. Det var også etterspørsel etter felles møtearenaer som er for kompetanse- og nettverksbygging, samt at vi skal jobbe for å engasjere og å rekruttere våre ungdommer.

 

Hvorfor næringsklynger?

Et av poengene med næringsklynger er å opprette et nettverk av relaterte bedrifter som sammen skal kunne dele kunnskap, samarbeide og øke kompetanse innad fagfeltet. Det vil også være mulig å utvikle interessesaker sammen. Etter hvert som klynge er operativ vil nye muligheter til å søke på tilgjengelige midler åpne seg, og banker vil være mer villig til å investere gjennom bruk av risikokapital.

 

Vi trenger deg med på laget!

Vi trenger medlemmer fra næringslivet til å være med delta i næringsklynger for å kunne følge et av tiltakene i den strategiske næringsplanen. Kommunen inviterer engasjerte næringsaktører med driv å melde sin interesse til oppstart av prosjektet.

 

Spørsmål og melde på interesse

Slå av en prat med Emil per telefon: 948 74 366 eller per e-post: emil.romsdal@kafjord.kommune.no, eller hvis du har spørsmål.

Påmelding gjøres på e-post til overnevnte. Forklar kort i e-posten hvilken bedrift du representerer, hvilken sektor er virksomheten, kapasitet til å delta, hvilke ressurs/kompetanse/bakgrunn dere har.

 

NY FRIST senest 18.april 2024.